ONLINE RANDEVU

İlgili Kişi Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü

EKOL ÖZEL KULAK BURUN BOĞAZ DAL MERKEZİ SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 

İlgili Kişi Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü 

 

 

GENEL AÇIKLAMALAR: 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, (“Veri Sahibi”) kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili KVKK’nın 11. Maddesi’nde sayılan haklara ilişkin Veri Sorumlusuna (“Ekol KBB ”) başvurma hakkı tanınmıştır. Bu haklara ilişkin şirketimize yapılacak başvuruların, KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in ilgili hükümleri uyarınca yazılı olarak veya elektronik ortamda ve aşağıda yer alan yöntemlerle Şirketimize iletilmesi gerekmektedir. 

 

BAŞVURU YÖNTEMLERİ: 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketimize yapılacak başvurularda, 10.03.2018 tarih, 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5/2 maddesi uyarınca, veri sahibine ilişkin ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bilgilerinin bulunması zorunludur. 

 

Yazılı Başvurular: 

Şirketimize yapılacak yazılı başvurular, yukarıdaki bilgileri içeren ve eksiksiz olarak doldurulmuş işbu “Başvuru Formu”nun ıslak imzalı bir kopyasının, 

 

  • Şirketimiz Kalite Direktörlüğü’ne veya İnsan Kaynaklarına şahsen veya KVKK m.11 kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olunduğunu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edilmesi veya noter aracılığıyla “Ataşehir Mahallesi 8019/13 Sokak No:2/1 Mavişehir-Çiğli Kipa Kavşağı Çiğli/İzmir adresine gönderilmesi suretiyle iletilmelidir. 

Elektronik Başvurular: 

Şirketimize yapılacak elektronik başvurular, yukarıdaki bilgileri içeren ve eksiksiz olarak doldurulmuş işbu “Başvuru Formu”nun  

  • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalanarak,Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan [email protected] adresine gönderilmesi suretiyle,  

 

  • Başvuruda bulunan ilgili kişiye ait ve bu ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine gönderilmesi suretiyle,  

 

  • Şirketimiz tarafından başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulamanın kullanılması suretiyle iletilmelidir. (Bu aşamada, Şirketimiz tarafından bu yöne ilişkin geliştirilen bir yazılım ya da uygulama bulunmamaktadır.) 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, talebinizin niteliğine göre, talebinizin şirketimize ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” etkin, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde sonuçlandırılacak ve yazılı veya elektronik ortamda cevaplanacaktır.  

 

Şirketimiz tarafından başvurunuzla ilgili herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi halinde, bu eksikliğin tarafınıza bildirilmesinden itibaren en geç yedi (7) gün içerisinde eksikliğin tarafınızca giderilmemesi halinde, talebiniz, şirketimiz tarafından eksiklik giderilene kadar askıya alınacaktır. 

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca, on sayfaya kadar ücret alınmayacak; on sayfanın üzerindeki her sayfa için ise 1,00 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır.  

 

Talep içeriğinizin açık, anlaşılır ve tarih yönünden belirlenebilir olması önemlidir. Bu nedenle işbu başvuru formu ile tarafınızdan istenen bilgi ve belgelerin, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak şirketimize yukarıdaki yollarla, başvuru yapılması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metin KutusuBAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

 

İsim : 

Soy isim  

T.C. Kimlik No  

Yabancılar İçin: 

Uyruğu : 

 

Pasaport Numarası/ 

Kimlik Numarası : 

E-posta adresi  

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.) 

Adres : 

Cep Telefonu : 

Fax : 

Lütfen Kurumumuz ile olan ilişkinizi belirtiniz. 

 
 
 
 
 
 

□ Çalışan 

 

□ Müşteri 

 

□ Ziyaretçi 

 

□ Eski Çalışan 

Lütfen Çalıştığınız yılı ve pozisyonu belirtiniz: 

 

 

 
 
 
 

□ Çalışan adayı/İş başvurusu 

Lütfen başvuru tarihini ve başvurulan pozisyonu belirtiniz: 

 

□ Üçüncü kişi firma çalışanı 

Lütfen Çalıştığınız firma/kurum ve pozisyonu belirtiniz: 

 

□ Diğer (tedarikçi, iş ortağı vb.) 

Lütfen firma/kurum adını belirtiniz: 

 

 

 

 

 
 
 
 

Kurumumuz içerisinde görüştüğünüz Birim/Kişi: 

Konu: 

 

 

 

Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak açıklayınız: 

 

 

 

Bilgi ve Randevu için numaranızı bırakın, Sizi Arayalım!

HEMEN ARA
WHATSAPP
Bu internet sitesi veri politikalarına uygun çerezler kullanır. Bu internet sitesine bakmaya devam etmeniz, çerez kullanımımızı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Detaylar için tıklayınız.
x