Genel

EKOL ÇALIŞANI OLMAK…

 

Ekol Sağlık Grubu’nda Açık Pozisyonlar

Kariyer.net sayfamız üzerinden kurumumuzdaki açık pozisyonları güncel olarak takip edebilirsiniz. 

www.kariyer.net

İnsan Kaynakları Vizyonumuz

Yenilikçi ve sürdürülebilir İnsan Kaynakları uygulamaları ile çalışanlarına değerli olduklarını hissettiren, hastanemizin ve şirketimizin sürekli başarısında en büyük etken olan çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak; hasta ve müşteri odaklı, topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren, çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini her daim  geliştirerek, potansiyellerini ortaya çıkarıp, sürekli üstün performans göstermelerini sağlayarak sağlık sektöründe tercih edilen hastane ve şirket olmak.

 

İnsan Kaynakları Misyonumuz

 • Hastanenin hedeflerine ulaşmada katkı sağlayacak insan kaynakları planlamaları ile rekabet gücünü artırarak, geleceğin liderlerini yetiştirmek,
 • Etkin bir işe alım süreciyle, hastane değerlerini yükseltecek kalifiye ve verimli personel istihdam etmek,
 • Eğitimi, bilgi ve yeteneği açısından geliştirici bir iş ortamı yaratmak ve çalışanları en verimli olacağı görevlerde çalıştırmak,
 • Özlük haklarını, hukuka ve iyi niyet kurallarına uygun olarak yürütmek,
 • Çalışanların etik değerlere saygılı ve aile bütünlüğünün korunmasını sağlamak,
 • İstihdam ve ücret politikaları tespit edilirken, işin gerektirdiği kriterler ve sektörel standartları göz önünde bulundurarak adil bir ücret sistemi ve sosyal haklar politikası uygulamak,
 • Eğitim programlarıyla personelin kişisel ve mesleki anlamda gelişmesine imkan vermek,
 • Sosyal olanak ve uygulamalarla çalışanların memnuniyetini ve şirkete bağlılığını arttırmak,
 • Kariyer gelişim hedeflerine yönelik gerekli aksiyonları almak.

İşe Alım

İşe alım sürecimizin amacı, insan kaynakları politikamız, vizyon ve misyonumuzla uyumlu şirketimiz bünyesindeki açık pozisyonlar için uygun nitelik ve yetkinliklere sahip insan kaynağını bünyemize kazandırmaktır.

İşe alım için yeterli özellikleri taşıyan adaylar, personel ihtiyacı çerçevesinde mülakata davet edilirler. Adaylar, mülakat sonucuna göre talep etikleri pozisyon ve sahip oldukları yetkinlikler doğrultusunda değerlendirirler.

İşe alım sürecimizde pozisyonlara bağlı olarak;

 • Yetkinlik Bazlı Mülakat
 • Kişilik Envanteri uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

 

Kariyerde Ekol

İnsan Kaynağı ihtiyacının belirlenmesi ve öncelikle kurum içinden bu gereksinimleri karşılayacak nitelikte insan kaynağının oluşturulmasıdır.

Görevindeki yüksek performansı ve davranışlarındaki olumlu gelişimleri sonucunda, kurumumuzu geleceğe taşıyacak niteliklere sahip çalışanlarımıza yetkinliklerine uygun kariyer olanakları sağlanmaktadır.

Eğitim ve Geliştirme Programları

Ekol Sağlık Grubunda işe yeni başlayan veya görev bölüm değişikliği gerçekleştirmiş mevcut çalışanlarımızın görevlerini maksimum performansla yerine getirebilmeleri, mesleki beceri ve yetkinlik düzeyini arttırarak, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla tüm çalışanlarımıza eğitim programları düzenlenir.

 

Çalışanlarımıza sunduğumuz ana eğitim ve gelişim alanlarımız aşağıda sıralanmaktadır.

Oryantasyon Eğitimi: İşe yeni başlayan veya görev – bölüm değişikliği gerçekleştirmiş çalışanlarımıza hastaneye ve çalışacağı bölüme uyum sağlayabilmesi amacıyla, hastanelerimizi ve sistemimizi tanımaya yönelik uygulanan programlardır.

Hizmet İçi Eğitim: Çalışanlarımızın görevleriyle ilgili bilgilerinin arttırılması, yeni beceriler kazandırılması, davranışlarının olumlu yönde gelişmesi ve motivasyonlarının arttırılması için meslekî, teknik ve davranış bilgilerinin verildiği eğitim programlarıdır.

Kalite Eğitimleri: Kalite yönetim sisteminin en etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla kalite birimi tarafından hastane çalışanlarına verilen sistem eğitimleridir.

Yasal Eğitimler: Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu tutulan ve sağlık çalışanlarının alması gereken eğitimlerdir.

Eğitim programlarının içeriği, personelin görevi ve kariyer planlaması dikkate alınarak belirlenmektedir.

Performans Yönetimi

Performans Yönetimi stratejimiz; çalışanların hastane ve  şirket hedeflerine yönelik çalışmalarını sağlamak ve şirket verimliliğine katkılarını artırmak amacıyla, geliştirmesi gereken alanlarını tespit ederek kişisel ve kariyer gelişimlerini sağlamaktır.

Performans Değerlendirme sistemimizde  objektif, somut ve ölçülebilir kriterleri tespit ederek, başarılı performans gösteren çalışanlarımızı, kurum kültüründen beklenen davranışlara yöneltecek şekilde teşvik etmek ve ödüllendirmek hedefimizdir.

İşe yeni başlayan her çalışanımızın 2. ayı sonunda performansı değerlendirilmektedir.

Ücretlendirme-Sosyal Haklar

Departman ve pozisyonlarımıza göre ücret araştırması yapılmakta ve bu çerçevede ücret skalası uygulanmaktadır. Tüm çalışanlarımıza yemek hizmeti sağlamaktadır.

Belirli güzergahlarda servisle ulaşım imkanımız bulunmaktadır.

Çalışanlarımıza yönelik çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirket ve kurumlarla yapılan  kurumsal indirim anlaşmaları sunulmaktadır.  

Çalışanlarımız ve birinci derece yakınları hastanemizin hizmetlerinden ayrıcalıklı indirimlerle hizmet alabilmektedirler.

Bulundukları il dışında ikamet eden Hemşirelik kadrosunda görev alan çalışanlarımız için ücret kesintisi olmaksızın  lojman imkânımız bulunmaktadır.

Sosyal Etkinlikler

Çalışanlarımız arasında dostlukların pekişmesi, katılımcı, paylaşımcı kültürün oluşturulmasını sağlamak, sanatla ve sosyal projelerle  çalışanlarımızın bağlılığını  güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek ve takım ruhunun gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, organizasyonlar, sanat aktiviteleri, geziler, yemek davetleri ve spor turnuvaları düzenlenmektedir.

 

İletişim

 

Mavişehir - Çiğli Kipa Kavşağı-İZMİR
8019/16 sk. No:4
Ataşehir Mah. Çiğli /İZMİR


Tel : +90(232) 386 55 05 
Faks: +90(232) 386 55 83

 
Mail: ekolik@ekolkbb.com