Kilonuz Kontrol Altında mı?

Kilonuz Kontrol Altında mı?


Dünya Sağlık Örgütünün raporuna göre dünyada dünyada her yıl 2.8 milyon insan obezite sonucu hayatını kaybetmektedir. Şişmanlık ve obezitenin, kan basıncı, kolesterol, trigliserid ve insülin direnci üzerine olumsuz etkileri bilinmektedir. Giderek artan vücut kitle; koroner kalp hastalığı, felç, tip 2 diyabet ve kanser riskini arttırmaktadır.

Ben Obez miyim?

Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırliğinin arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır. Obez olunup olunmadığını anlamak için beden kitle endeksi(BKİ) adı verilen bir formül kullanılır. BKİ; ağırlığın bot uzunluğunun karesine bölünmesidir. (kg/m2).