Eğitim

Eğitim


EĞİTİM

Eğitimin, bir şirketin çalışanlarına ve şirketin geleceğine yaptığı en büyük yatırımı olduğu bilinciyle ve eğitimin gücüne olan inancımızla tüm yıl boyunca çalışanlarımızın, bilgi ve beceri düzeyini arttırmak amacıyla mesleki, kişisel gelişim ve dış kaynaklı eğitimlerin verilmesi sağlanmaktadır. İşe yeni başlayan çalışanlarımız için sağlık grubumuza işe adaptasyon süresi içerisinde genel oryantasyon ve bölüm içi oryantasyon programları düzenlenmektedir.

Yıllık olarak planlanan eğitimlerimizle tüm çalışanlarımıza yönelik Eğitim Kampüsü kapsamında eğitimin sürekliliğini esas olan programlar ve modül eğitimler oluşturulmuştur.

Çalışma sürelerince çalışanlarımız hizmet içi eğitimler ve mesleki ulusal/uluslararası kongrelerle desteklenmektedirler. Ortak bir yönetim kültürü ve değer anlayışıyla geliştirilen değişim yönetimi ve iç eğitim programlarımızla birlikte çeşitli üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile dış kaynaklı eğitim ve gelişim programları da düzenlenmektedir.

 

HEMEN ARA