HEKİM KADROMUZ
Prof.Dr. Ataman Güneri (Kulak Burun Boğaz Uzmanı)
Dokuz eylül tıp fakültesinde 1991’de doçent 1996’da Profesör oldu. Amerika, İngiltere, İsviçre ve Belçika’da coclear implant (biyonik kulak) ve kulak mikro cerrahisi konusunda çalışmalarda bulundu. Yurtiçi ve yurtdışı dergiler ile çeşitli kitaplarda basılmış 200’den fazla bilimsel araştırma ve çalışmalarına ait yayınları bulunmaktadır. İngilizce bilen Prof.Dr. Ataman GÜNERİ’NİN ilgi alanları bademcik ve geni zeti ameliyatları, kulak mikro cerrahisi, coclear implant, gırtlak kanserleri, ses teli cerrahisi, baş boyun kanserleri cerrahisi, guatr ameliyatları baş dönmesi, denge bozukluklarıdır.

Prof.Dr. Halis Ünlü (Kulak Burun Boğaz Uzmanı)
Prof.Dr. Halis ÜNLÜ estetik burun ameliyatları ve endoskopik burun sinüs cerrahisi konusunda Türkiye’nin önde gelen isimlerindendir. Estetik burun cerrahisi konusunda yazdığı eksternal rhinoplasti olgu çalışmaları ve cerrahi atlası adlı kitabı ülkemizde bir başvuru kitabıdır. Celal Bayar Üniversitesinde Tıp Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. Fasial Plastik Cerrahi Derneği Başkanlığı yapmıştır, halen Türk Rhinoloji (Burun hastalıkları)Derneği başkanıdır. Endoskopik burun ve sinüs cerrahisinin ilk uygulandığı yer olan Avusturya graz Üniversitesinde Gözlemci Öğretim Üyesi olarak bulunmuştur. Amerika Chicago’da Illinois Üniversitesi Estetik Plastik Cerrahi Bölümünde gözlemci öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Avrupa Fasial Plastik Cerrahi Akademisi üyesidir. Yurt içinde ve Yurt dışında kulak burun boğaz ve diğer uzmanlık alanı hekimlerine yönelik estetik burun cerrahisi ve endoskopik sinüs cerrahisi konulu kadavra kursları ve bilimsel toplantılar düzenlemektedir. Yurt içi ve Yurt dışında yayınlanmış 100’den fazla yayını vardır. İngilizce bilen Prof.Dr. Halis ÜNLÜ evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof.Dr. M.Gökhan Erpek (Kulak Burun Boğaz Uzmanı)
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 1993 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu. ABD Kaliforniya Üniversitesi San Fransisco ve San Diego Tıp Fakülteleri’nde kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi üzerine gözlemci öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ nde başhekimlik ve dekan yardımcılığı yapmış, Kulak Burun Boğaz Kliniğini kurmuştur. İngilizce bilen Prof.Dr.M. Gökhan ERPEK’in özel ilgi alanları bademcik ve genizeti, kulak burun boğaz ve baş boyun tümörleri, tükürük bezi, ağız, dil, gırtlak kanserleri, ses teli cerrahisi, maksillofasiyal travma (yüz ve çene kırıkları)dır

Prof.Dr. Ali Vefa Yücetürk (Kulak Burun Boğaz Uzmanı)
1963 yılında Aydın'da doğan Ali Vefa Yücetürk 1986 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ihtisası yaptı. 1994-2013 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalıştı. 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör oldu. Yurt içi ve dışında yayınlanmış 100'e yakın bilimsel çalışması mevcuttur. Ayrıca 20 yıl boyunca üniversite korosu şefliği ve ses eğitmenliği yaptı. 1996 yılında İtalya Ferrara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gırtlak kanserleri ve ses teli hastalıkları ile ilgili çalışmalar yaptı. Yurt içi ve yurt dışında yüzden fazla kongre ve kursa katıldı. Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda ses eğitimi konusunda çalışmalar yaptı. Özel ilgi alanları kulak mikrocerrahisi, bademcik ve genizeti ameliyatları, ses hastalıkları, gırtlak ve baş boyun tümörleri cerrahisi, estetik burun ameliyatları, horlama ve uyku apnesi tedavisidir.

Prof.Dr. Erdoğan İnal (Kulak Burun Boğaz Uzmanı)
Çorum İskilip doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1969 yılında mezun oldu. Kulak burun boğaz ihtisasını Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Kliniğinde tamamladı, daha sonra Ankara Onkoloji Hastanesi’nde 9 yıl süreyle baş ve boyun kanserleri cerrahisi konusunda çalışmalarda bulunan Prof. Dr. Erdoğan İnal, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Ana Bilim Dalı’nda çalışmaya başladı. Bu sürede 3 defa KBB Ana Bilim Dalı Başkanlığını yaptı. 1988 yılında Doçent, 1995 yılında Profesör oldu. 29 yıl süreyle aynı klinikte bulundu. Prof. Dr. Erdoğan İnal 60’tan fazla uzman doktor yetiştirdi. Japonya’da Milli Kanser Merkezinde, İngiltere’de The Royal Marsden Kanser Merkezinde, Fransa’da Gustave Roussy Tümör Merkezinde, ABD’de MD Anderson Kanser Merkezi’nde, Hollanda Milli Kanser Merkezi’nde değişik sürelerde bulunmuş, kanser ve tanı tedavisinde deneyimlidir. Prof. Dr. Erdoğan İnal’ın yurt içinde 150 civarında makalesi, yurt dışında ise 25 civarında makalesi yayınlanmıştır. İngilizce bilen Prof. Dr. Erdoğan İnal, baş - boyun kanserleri cerrahisi ve tedavi planlama programları, ayrıca horlama cerrahisi ve bademcik, geniz eti ameliyatları, çocuk kulak hastalıkları konularında deneyimlidir. Prof. Dr. Erdoğan İnal evli ve 2 çocuk babasıdır.

Prof.Dr. Tansu Erakgün (Göz Hastalıkları Uzmanı)
Prof.Dr. Tansu Erakgün, orta öğrenimini Saint Joseph Koleji’nde tamamladıktan sonra 1986 yılında girdiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1992 yılında mezun oldu. Aynı yıl Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda asistanlık eğitimine başladı. 1997 yılında uzman olduktan sonra aynı yıl uzman doktor olarak aynı klinikte Retina Hastalıkları ve Vitreoretinal Cerrahi alanında uzmanlaşmak üzere görevine devam etti. Bu konudaki eğitimini, çeşitli dönemlerde Antwerp-Belçika (Dr.Zivanovic Kliniği), Frankfurt-Almanya (Dr.Eckardt Kliniği), Duisburg-Almanya’da gerçekleştirdi.
2004 yılında doçentlik, 2010 yılında Profesörlük ünvanını aldı.

Halen Türk Oftalmoloji Derneği Vitreoretinal Cerrahi Birimi Aktif Üyesi, Türk Oftalmoloji Derneği Tıbbi Retina Birimi Aktif Üyesi, Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Travmatoloji Birimi Aktif Üyesi, European Vitreoretinal Society ve American Academy of Ophtalmology üyesidir. Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel dergilerde birçok makalesi yayınlanmıştır.

Vitrektomi ameliyatlarında kullanılmak üzere kendisi tarafından tasarlanan “Erakgun spatula knife” ve “Erakgun snare” adlı cihazlar bu konudaki literatüre geçmiş ve dünyanın dört bir yanında kullanılmaktadır.

Diyabetin göz komplikasyonları, retina dekolmanları, göz travmaları ve göziçi yabancı cisimler, makula dejenerasansı, makula deliği, epiretinal membran, katarakt cerrahisi ve katarakt cerrahisinin komplikasyonları konularında uzmanlaşmış olup, toplam 5000’in üzerinde cerrahi müdahale gerçekleşmiştir.

Fransızca ve İngilizce bilen Prof.Dr. Tansu Erakgün, evli ve iki çocuk babasıdır

Prof.Dr. Kaan Ünlü (Göz Hastalıkları Uzmanı)
1966 yılında doğdu. Kuleli Askeri Lisesi’nden mezun olan Prof. Dr. Kaan Ünlü 1984 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine başladı.
2000 yılında Doçent, 2006 yılında Profesör oldu.
Türk Oftalmoloji Derneği’nde Şube Başkanlığı ve Merkez Yönetim Kurulu görevlerinde bulundu.
International Ocular Inflammation Society (IOIS), European Society of Cataract Refractive Surgeons (ESCRS), American Academy of Ophthalmology (AAO), The American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS), American Association For The Advancement of Science (AAAS) üyesidir.
Birçok yurtiçi dergide Danışma Kurulu üyeliği yanısıra, Journal of Cataract & Refractive Surgery dergisinde Reviewer, The Scientific World Journal dergisinde Editör olarak görev yapmaktadır.
Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel dergilerde 110′un üzerinde çalışması yayınlanmıştır. Bu yayınlar 70′in üzerinde atıf almıştır. Yurtiçi ve yurtdışı toplantılarda 60′ın üzerinde sunumu olmuş, 20′nin üzerinde konferans veya panelde konuşmacı olmuştur.
En iyi makale birincilik ve mansiyon ödülleri mevcuttur. Aktif olarak göz hekimlliği yaptığı 20 yıl boyunca 10.000′in üzerinde cerrahi vaka deneyimi mevcuttur.
Retina Hastalıkları ve cerrahi tedavisi (vitreoretinal cerrahi), komplike glokom ve komplike katarakt olguları, excimer lazer konusu ilgi alanlarına girmektedir. İyi derecede ingilizce bilmektedir.

Prof.Dr Günhan Erbakan (Göz Hastalıkları Uzmanı)
1945 Ankara doğumludur. İlk ve Orta Öğretimini TED Ankara Koleji, Liseyi İzmir Bornova Anadolu Lisesi ve yüksek öğrenimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1963- 1969 yılları arasında yapmıştır.
Aynı yıl Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda uzmanlık öğrenciliğine başlayıp, 1971'de Göz Hastalıkları Uzmanı olmuştur. 1974-1975 yıllarında vatani görevini İzmir Hatay Askeri Hastanesinde Göz hekimi olarak yaptıktan sonra 1 yıl süre ile Belçika /Gent üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniğinde Retina Hastalıkları ve Laser'ler üzerine eğitim görmüştür.
1977 yılında Göz Hastalıkları Doçenti olmuş ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında Retina ve Kontakt lens birimlerini kurmuş ve çalıştırmıştır. 1982 yılında Göz Hastalıkları Profesörü olmuştur. 1992 - 2000 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmıştır. Bu arada 3 kitap ve yerli - yabancı 150 den fazla bilimsel makale yayınlamış, yurt içi ve yurt dışı kongrelerde 170 civarında tebliğ yapmıştır.
Dr. Nigar Erbakan'la evli olup 2 oğlu vardır.

Doç.Dr. Çağlar Çallı (Kulak Burun Boğaz Uzmanı)
Doç.Dr. Çağlar ÇALLI 1988 yılında İzmir Atatürk Lisesini bitirdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 2009 yılında Türk Kulak Burun Boğaz Derneğinin tiroid cerrahisi ve hastalıkları bursunu kazanarak Amerikada Ohio State Üniversitesinde Baş-Boyun tümörleri ve tiroid cerrahisi ile ilgili olarak çalışmalarda bulunmuştur. 2011 yılında Türk Kulak Burun Boğaz Vakfının bursunu kazanarak yine Amerikada New York'ta St.Lukes-Roosevelt Hastanesine Fasial Plastik Cerrahi , Horlama cerrahisi ve Endoskopik Sinüs Cerrahisi ile ilgili çalışmıştır. 2012 yılında ise Doçent olmuştur. Yurtdışında değişik ülkelerdeki toplantılarda sözel sunumları, yerli ve yabancı dergilerde 80'nin üzerinde makalesi ve çeşitli kitaplarda yazılmış bölümleri olan Doçent Doktor Çağlar ÇALLI'nın cerrahi İlgi alanları arasında bademcik ve genizeti ameliyatları, Baş-Boyun tümörleri, Guatr ve tiroid cerrahisi, estetik burun ameliyatları ve Endoskopik sinüs cerrahisi, kulak mikrocerrahisi ve otoskleroz ameliyatları bulunmaktadır.

Opr.Dr. Cem Karas (Kulak Burun Boğaz Uzmanı)
İzmir Atatürk Lisesi'ni takiben Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirmiştir.. 9 Eylül Üniversitesi'nde KBB ve Baş Boyun Cerrahisi ihtisası yapmıştır. 9 Eylül Üniversitesi KBB Anabilimdalında Uyku Apnesi ve Horlama ile ilgili olarak çok geniş sayıda hasta üzerinde çalışmış ve tezini bu konu üzerinde hazırlamıştır. Avrupa Fasial Plastik Cerrahi Akademisi üyesidir. Hollanda'da Amsterdam Üniversitesinde Prof. Dr. Gilbert TRENITE yönetiminde Estetik Burun Cerrahisi konusunda çalışmalarda bulundu. Amerika da SanDiego ve Hollywood da Amerikan Fasial Plastik Cerrahi Akademisinde yüz güzelleştirme ve gençleştirme konusunda çalıştı. Yüz germe, endoskopik kaş kaldırma, alt ve üst göz kapağı cerrahisi ile ilgili teorik ve cerrahi eğitim aldı. Amerikan Fasial Plastik Cerrahi Derneği'nin , Güney Amerika – Portoriko'da yapılan eğitimlerine katıldı Küba'da (Havana) Vietnam'da (Saıgon ve Hanoi) ve Kamboçya'da (Siem Reap) Meslektaşlarıyla, çalışma, hastanelerini ziyaret etme ve fikir alışverişinde bulunma fırsatı oldu. Avusturya'da Graz Üniversitesinde endoskopik sinüs cerrahisinin kurucularından Prof.Dr. H.Stammberger'in yanında endoskopik sinüs cerrahisi konusunda teorik ve cerrahi ayrıca kadavra çalışmalarında bulundu. İngilizce bilen Opr. Dr. Cem KARAS, Ekol KBB Hastanesinin kurulduğu 2006 yılında kurucu kadrodadır. Bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir. Hastanenin Mesul Müdürü 'dür. Çocukluk çağı KBB hastalıkları, Radyofrekans ile GENİZ ETİ ve BADEMCİK operasyonları Estetik BURUN ve YÜZ cerrahisi, KEPÇE KULAK, GÖZKAPAĞI ESTETİĞİ Endoskopik SİNUS cerrahisi-Sinus Hastalıkları Uyku apnesi ve HORLAMA cerrahisi TROİD-GUATR hastalıkları ve cerrahisi Boyun ve Tümör Cerrahisi ilgi alanlarıdır.

Opr.Dr. Yahya Demirdelen (Kulak Burun Boğaz Uzmanı)
Dokuz Eylül Üniversitesi tıp Fakültesi mezunudur. Avrupa Fasial Plastik Cerrahi Akademisi üyesidir. Amerika’da Boston’da Amerikan Fasial Plastik Cerrahi Akademisinin estetik burun cerrahisi konusundaki çalışmalarına katıldı. İngilizce bilen Opr. Dr. Yahya DEMİRDELEN’in ilgili alanlarını estetik burun cerrahisi fasial estetik girişimler,pediatrik otolaringoloji,lazer ve radyo frekans teknolojisi ile kanamasız bademcik geniz eti ameliyatları ve kulak mikro cerrahisi oluşturmaktadır.

Opr.Dr. Burak Kocagözoğlu (Kulak Burun Boğaz Uzmanı)
İzmir Amerikan Kolejini bitirdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Avrupa allergoloji akademisi üyesidir. İngilizce bilen Opr. Dr. Burak KOCAGÖZOĞLU özellikle kulak burun boğaz alerjisi lazer ve radyo frekans teknolojisi ile kanamasız bademcik ve geniz eti ameliyatları, endoskopik sinüs cerrahisi, gözyaşı kesesi cerrahisi ve burun cerrahisi konuları ile ilgilenmektedir.

Opr.Dr. Yücel Birinci (Kulak Burun Boğaz Uzmanı)
Dokuz eylül Üniversitesi tıp Fakültesi mezunudur. Boyun diseksiyonlarında omuz sinirinin intraoperatif monitörizasyon’unun incelendiği tezi, 2009 yılı 31. Trük Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş boyun Cerrahisi Kongresi’nde en iyi baş boyun çalışmaları arasında gösterilmiş ve ödül almıştır. İlgi alanları estetik burun cerrahisi, endoskopik sinüs cerrahisi, çocukluk çağı hastalıkları ve kulak mikro cerrahisi, bademcik ve geni eti ameliyatlarıdır.

Opr.Dr. Hünkar Batıkhan (Kulak Burun Boğaz Uzmanı)
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Hollanda’da Amsterdam Üniversitesinde Prof.Dr. Gilbert TRENİTE ile birlikte estetik burun cerrahisi konusunda kadavra çalışmalarında bulundu. Türk Kulak Burun boğaz Cerrahisi Derneği üyesidir. Estetik burun cerrahisi, horlama ve uyku apnesi, lazer ve radyo frekans teknolojisi ile bademcik ve geniz eti ameliyatları, kepçe kulak ve endoskopik sinüs cerrahisi ilgi alanları içerisindedir. İngilizce bilen Opr. Dr. Hünkâr BATIKHAN evli ve bir çocuk babasıdır.

Opr.Dr. Mehmet Sucubaşı (Kulak Burun Boğaz Uzmanı)
Cerrahapaşa Tıp Fakültesi mezunudur.
Avrupa Fasial Plastik Cerrahi Akademisi üyesidir. Türk Kulak burun boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği ve Türk rinoloji Derneği üyesidir.
Hollanda'da Amsterdam Üniversitesinde Prof. Dr. Gilbert TRENITE yönetiminde Estetik Burun Cerrahisi konusunda çalışmalarda bulundu.
İlgi alanları; açık ve kapalı teknik estetik burun operasyonu, navigasyonla endoskopik sinüs ve burun polip operasyonları, radyofrekans lazer ile bademcik, genizeti, buruneti operasyonu, kulak zarı ve estetik kepçe kulak düzeltme operasyonu, ses teli nodül ve polip operasyonları uyku bozuklukları ve horlama cerrahisi, alerjik burun hastalıkları ve tedavisidir. Ayrıca laringofaringeal reflü ile ilgili çalışmaları mevcuttur.
İngilizce bilen Op.Dr. Mehmet Sucubaşı' nın www.kbbservisi.com adlı web sayfası bulunmaktadır.

Opr.Dr. Fatih Kemal Soy (Kulak Burun Boğaz Uzmanı)
Opr. Dr. Fatih Kemal Soy 1981 Isparta doğumludur. 1998’de Afyon Fen Lisesini bitirdi. 2006’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2012 yılında Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde ihtisasını tamamladı. TKBB Derneği, Türk Rinoloji Derneği ve Fasial Plastik Derneği üyesidir. Yurtdışında değişik ülkelerdeki toplantılarda sözel sunumları, yerli ve yabancı dergilerde 25'in üzerinde makalesi yayınlanmıştır. Bademcik ve geniz eti ameliyatı, burun eti ve burun kemiği ameliyatı, Rinoplasti (estetik burun ameliyatı), Otoplasti (kepçe kulak ameliyatı), Endoskopik kulak zarı cerrahisi, Endoskopik orta kulak cerrahisi, Endoskopik sinüs cerrahisi, Endoskopik DSR (göz yaşı kesesi ameliyatı), Yumuşak damak ve Horlama cerrahisi, Ses teli ameliyatı, Gırtlak kanser ameliyatı, Tiroid Cerrahisi ilgi alanlarıdır. Evli olan Opr .Dr. Fatih Kemal Soy iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Opr.Dr. Mehmet Özekmekçi (Kulak Burun Boğaz Uzmanı)
İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde yaptı.
1983 yılında Karadeniz Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesi’nde, 1985-1989 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'nda Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi uzmanlığı eğitimini aldı.
Yurt dışında başta Amerika J. Krespi, İngiltere Saint Georges Hospital ve Almanya - Köln’de çeşitli hastane ve kliniklerde çalıştı. İlgi alanları arasında, yüz kırıkları tedavisi, mini ve mikroplak uygulamaları, ses teli hastalıkları ve mikro cerrahisi, Endoskopik Sinüs Cerrahisi, buruna yönelik fonksiyonel ve estetik operasyonlar, horlama ve uyku apnesi tedavisi, dil askısı, radyofrekans ile ameliyatsız burun tıkanıklarının giderilmesi, Thermal Welding ile Bademcik Ameliyatı, Baş-Boyun Kanserleri Cerrahisi, Rekonstrüktif Cerrahi (Doku ve Fonksiyon Kayıplarının Onarılması) Kulak operasyonları (stapedektomi), Tükrük Bezi hastalıkları cerrahi ve tedavisidir.
Ulusal ve uluslararası kongrelerde yapılmış çalışmaları mevcut olan Opr. Dr. Mehmet Özekmekçi, çok iyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve bir çocuk babasıdır.

Opr.Dr. Utku Kubilay (Kulak Burun Boğaz Uzmanı)
1974 Bolu - Göynük doğumludur.Orta ve lise öğrenimini İstanbul - Kadıköy Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni (İngilizce) dereceyle kazanarak tıp eğitimine başlamıştır. Haziran 1999’da Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur ve 2003 Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniğin’de ihtisasını tamamlayarak KBB uzmanı olmuştur. Aynı hastanede eğitim kadrosunda başasistan olarak 2003-2007 arasında görev yapmıştır. Marmara Üniversitesi Anatomi Kliniğinde kadavra sinusleri ile çalışmıştır. İzmir ve Ankara’da çok sayıda kadavra kurslarına katılmıştır. 2005 yılında 6 ay süreyle dünyanın sayılı baş boyun cerrahisi kliniklerinden olan Amerika New York Memorial Sloan Kattering Hastanesi’nde Dr. Shah ve Dr. Shaha yanında klinik observer (klinik gözlemci) olarak bulunmuştur. Yurtdışında Erlangen/ Almanya Fasial Plastik Cerrahi uygulamalı kadavra kursu, Bern/ İsviçre Fasial Plastik Cerrahi uygulamalı kadavra kursu, Zagrep endoskopik sinüs cerrahisi kadavra uygulamalı kursuna katılmıştır. Mesleği ile olarak güncel gelişmeleri takip ederek Malta, Hollanda, Amerika (Chicago)ve Amerika’da (Miami) fasial plastik cerrahisi kongrelerilerine katılmış ve Nice-Fransa kongresi fasial plastik dalında sözlü sunum yapmıştır. Özel ilgi duyduğu alanlardan olan uyku bozuklukları konusunda pratik eğitimini tamamlayarak Uyku Hekimliği sertifikasını almış, çalıştığı hastanelerde uyku laboratuvarını kurmuş ve sorumlu olarak görev yapmıştır. Horlama, uyku apnesi ve maske tedavisi konusunda çalışmaları devam etmektedir. 2007 yılında KBB Yeterlilik sınavında başarılı olarak “Türk Kulak Burun Boğaz Yeterlilik Kurulu Üyesi” sıfatını almıştır. 2013 yılında yapılan Avrupa ORL Board sınavında başarılı olmuş, Avrupa KBB Yeterlilik Sertifikası almaya hak kazanmıştır. (Fellow of the European Board of ORL-HNS) Yeditepe Tıp Fakültesi öğrencilerine KBB dersleri anlatmıştır. Şimdiye kadar 16000 ameliyat ve 1500 üzerinde estetik burun operasyonu gerçekleştirmiştir. Yaklaşık 30 adet yerli ve yabancı litaratüre girmiş basılı makale yayını mevcuttur. Avrupa Fasial Derneği, Avrupa KBB Derneği (Fellow of the European Board of ORL-HNS Türk Uyku Tıbbı Derneği), Amerikan Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Türk KBB Derneği, Fasial Plastik Derneği ve Türk Tabipler Birliği üyesidir. Thermal Welding yöntemiyle bademcik, genizeti ve kulak tüpü ameliyatları, buruneti (konka) ve burun kemiği (deviasyon) ameliyatı, kapalı ve açık teknik rinoplasti (estetik ve fonksiyonel burun ameliyatı), otoplasti (kepçe kulak ameliyatı), kulak mikrocerrahisi (kulak zarı ve işitme rekonstrüksiyonu operasyonları), endoskopik sinüs cerrahisi, endoskopik DSR (göz yaşı kesesi ameliyatı), yumuşak damak, uyku apnesi ve horlama, radyofrekans cerrahisi, yumuşak damak implant uygulaması, ses teli polip ve nodül mikrocerrahisi ameliyatları, tükrük bezi hastalıkları cerrahisi ilgi alanlarıdır. Çok iyi derecede İngilizce bilen Op.Dr.Utku Kubilay evli ve iki çocuk babasıdır.

Opr.Dr. Ahmet Selçuk Halıcıoğlu (Kulak Burun Boğaz Uzmanı)
1965 doğumludur. 1982 yılında İzmir Atatürk Lisesini bitirdi. 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1996 yılında İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde ihtisasını tamamladı. TKBB Derneği, Türk Rinoloji ve Fasial Plastik Derneği üyesidir. Yurt içi ve yurt dışında değişik ülkelerde çalışmalarda bulundu. Rinoplasti (estetik burun cerrahisi), bademcik ve geniz eti ameliyatı, burun eti ve burun kemiği ameliyatı, endoskopik sinüs cerrahisi, yumuşak damak ve horlama cerrahisi, kulak cerrahisi, ses teli ameliyatı, uyku apnesi tanı ve tedavisi ilgi alanlarıdır. Evli ve 2 çocuk babası olan Opr. Dr. Ahmet Selçuk Halıcıoğlu iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Doç.Dr. Fatih Uygur (Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı)
1970 yılında Kilis'de doğdu. 1993 yılında GATA Askeri Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1996-2001 yılları arasında Ankara GATA Estetik ve Plastik Cerrahi Anabilim dalında uzmanlık eğitimini aldı. 2001-2005 yılları arasında Balıkesir Askeri Hastanesinde Estetik ve Plastik Cerrahi uzmanı olarak çalıştı.
2005-2013 yılları arasında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Estetik ve Plastik Cerrahi Kliniğinde Yardımcı Doçent olarak çalıştı. 2008 yılında Boston-Massachusetts Üniversitesi (Amerika Birleşik Devletleri), 2009 yılında Nagoya Üniversitesi (Japonya), 2010 yılında Konkuk Üniversitesi (Güney Kore-Seul), 2012 yılında Nantong Üniversitesi (Çin Halk Cumhuriyeti) Estetik ve Plastik Cerrahi Bölümlerinde misafir öğretim görevlisi olarak bulundu. 2009-2010 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Teksas Üniversitesinde, Estetik ve Plastik Cerrahi bölümünde misafir öğretim görevlisi olarak bir yıl süreyle çalıştı. Yurt dışında olduğu süreçte mikrocerrahi alanında; lenfödem tedavisine yönelik lenfatik mikrocerrahi estetik cerrahi alanında; vücut, meme ve yüz estetik cerrahi işlemleri konularında yoğunlaştı, bu alanda çok sayıda kurs, eğitim ve toplantılara katıldı.
Bilimsel çalışmaları ile yurt içinde beş defa araştırma ödülü kazandı. Estetik ve Plastik Cerrahi alanında bugüne kadar literatürde ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 80 den fazla makalesi bulunmaktadır. 2011 senesinde El Cerrahisi yandal uzmanlığı, 2012 senesinde ise Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi yandal uzmanlığı ünvanını aldı. 2013 yılında Doçent oldu.
Halen İzmir Özel Ekol KBB hastanesinde Estetik Plastik Cerrahi ve Kozmotoloji Departmanı sorumlu hekimi olarak görev yapmaktadır. İyi derece İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Estetik meme cerrahisi (büyütme, küçültme, dikleştirme), Lenfödem cerrahisi, estetik vücut şekillendirme cerrahisi (karın germe, liposuction), yüz estetiğ (boyun germe, yüz germe, estetik burun cerrahisi, gözkapağı estetiği, kepçe kulak), saç ekimi, jinekomasti, genital estetik ve mikrocerrahi alanları özel ilgi alanlarıdır.

Estetik ve Plastik Cerrahi Hizmetlerimiz Hakkında Ayrıntılı Bilgi için Tıklayınız.

Doç.Dr. İsmail Yaman (Genel Cerrahi Uzmanı)
Doç. Dr. İsmail Yaman 1977 yılında Torbalı/İZMİR’de doğdu. Tıp Fakültesi eğitimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirdi. 2000-2005 yılları arasında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Genel Cerrahi ihtisasını tamamladı. 2005-2009 yılları arasında Manisa Devlet Hastanesi’ne Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı. Çalıştığı sürede bu hastanede dikişsiz hemoroid tedavisi olarak bilinen hemoroidopeksi ameliyatı ve ileri düzey laparoskopik cerrahi girişimler ilk kez kendisi tarafından gerçekleştirilmiştir. 2005 yılında Türk cerrahi derneği yeterlilik sınavı (Board) başarı belgesi aldı. 2009 yılında Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent Doktor olarak göreve başladı. Laparoskopik hiatal herni tamiri, laparoskopik kalın bağırsak rezeksiyonu, laparoskopik mide cerrahisi, ERCP ve ileri düzey endoskopik girişimler burada ilk defa kendisi tarafından gerçekleştirilmiştir. 2013 yılında “aspirasyon aparatı” isimli laparoskopik alet dizaynı ile birlikte patentini aldı. 2010 yılında ileri endoskopi konusunda, 2014 yılında ERCP konusunda bilgi ve deneyimimi arttırmak için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde görev yaptı. Endoskopi konusunda eğitici olarak görev yaptı ve eğitici sertifikası aldı. 2014 tarihinde Doçent oldu. Türk Cerrahi Derneği, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği, Ege Bölgesi Cerrahi Derneği, İzmir Meme Hastalıkları Derneği, Endokrinolojide Diyalog Derneği, Endokrin Cerrahisi Derneği üyesidir. 2011 yılında Ege Ege Cerrahi Günleri “Yenileşim, Teknoloji ve Mucit Cerrahlar” sempozyumunda, 6. Cerrahi Araştırma Kongresinde ve Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi’nde bilimsel danışma kurulu üyeliği yapmıştır. Balıkesir Kanserle Savaş Derneği yönetim kurulu başkan yardımcılığı yapmıştır. 2010 yılından başlayarak çok sayıda lisans ve lisansüstü ders vermiştir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası çalışması olup bu çalışmalar çok sayıda atıf almıştır.
İlgi alanları, obezite (şişmanlık) cerrahisi ve metabolik cerrahi, laparoskopik reflü cerrahisi, laparoskopik safra kesesi ameliyatları, mide balon uygulaması, laparoskopik mide ve bağırsak kanseri ameliyatları, hemoroid ameliyatları, karın ve kasık fıtığı ameliyatları, meme kanseri ameliyatları, troid kanseri ve guatr ameliyatları dır.
Evli ve iki çocuk babasıdır.


Genel Cerrahi Hizmetlerimiz Hakkında Ayrıntılı Bilgi için Tıklayınız.

Uzm.Dr. Uğur Gürgan (Radyoloji Uzmanı)
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Radyoloji ana Bilim Dalında radyoloji ihtisası yaptı. Yurtiçi ve Yurtdışında çeşitli seminer ve kurlara katıldı. Çok sayıda Yurtiçi ve Yurtdışı yayını mevcuttur. Türk Radyoloji Derneği ve tıbbi ultrasonografi Derneği üyesidir. İngilizce bilen Radyoloji Uzmanı Dr. Uğur GÜRGAN evli ve bir çocuk babasıdır.

Opr.Dr. Serhan Yağdı (Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı)
Op. Dr. Serhan Yağdı 1993 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesini bitirdi. Tıp Fakültesi eğitimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirdi. 2000-2005 yılları arasında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji ihtisasını tamamladı. 2005-2010 yılları arasında aynı hastanede Ortopedi Uzmanı olarak çalıştıktan sonra Başasistanlık sınavını kazanarak İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma hastanesinde Başasistanlık görevine başlamış, 2015 yılına kadar bu görevine devam etmiştir. Bu süre içinde Konak belediye, Kayserispor, Göztepe, Altay, DSİ, Karşıyaka gibi birçok kulüp sporcusunun tedavisini üstlenmiştir. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği üyeliği, Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği, ESSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy) üyeliği ve American Academy of Orthopaedic Surgeons(AAOS) üyeliği bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı Travma ve Resüsitasyon Kursu eğitmenidir. Yurtdışı ve yurtiçi toplantılarda gerçekleştirilmiş çok sayıda sözel ve yazılı sunumları; yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış makaleleri, çeşitli dergi ve kitaplarda yazılmış derleme ve çevirileri mevcuttur. Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen (AO) temel, ileri ve master kurslarını tamamlamıştır. Graz Üniversitesinde Prof. Dr. Simon Lambert ile ve İsviçrede Üst ve Alt ekstremite Travma Cerrahisi üzerine kadavra çalışmaları yapmış, Oxford Keble Collage ve yurt içinde özellikli kısmi diz protezleri üzerinde çalışmıştır. Yine yurt içi ve yurt dışında öncelikle diz eklemi menisküs, bağ ve kıkırdak hasarlarının artroskopik ve açık tedavi yöntemleri olmakla birlikte omuz ve ayakbileği artroskopisi üzerinde çeşitli kurs ve kadavra çalışmalarında bulunmuştur. Sporcu Sağlığı ve Spor Cerrahisi, Diz Artroskopisi (menisküs yırtık tamirleri, ön-arka çapraz bağ tamiri, iç-dış yan bağ tamirleri , dizilim bozuklukları, kıkırdak hasarları ve kireçlenme tedavisi, PRP uygulamaları) Omuz ve Ayakbileği Sorunları Artroskopik tedavisi ve çeşitli Diz Protezi Uygulamaları başta olmak üzere, Omuz ve Kalça Protezi Cerrahisi, Alt ve Üst Ekstremite Travma Cerrahisi özel ilgi alanlarıdır.

Opr.Dr. Erman Daylık (Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı)
Opr. Dr. Erman Daylık 1977 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1982 -1986 yılları arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji ihtisasını tamamladı. 1986 – 1991 yılları arasında Erzurum Numune Hastanesi’nde Ortopedi Uzmanı olarak çalıştıktan sonra, 1991 yılında Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yaptı. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği üyesidir. Yurt içi ve yurt dışında birçok kongre ve seminerlere katıldı. Diz eklemi, menisküs, bağ ve kıkırdak hasarlarının artroskopik ve açık tedavi yöntemleri üzerinde çalıştı. Kıkırdak hasarları, diz eklemi, kireçlenme tedavisi, PRP uygulamaları, diz protezleri uygulamaları, alt ve üst ekstremite ve travma cerrahisi özel ilgi alanlarıdır. İngilizce bilen Opr. Dr. Erman Daylık evli ve 2 çocuk babasıdır.

Uzm.Dr. Ruhan Güngördü (Anestezi Uzmanı)
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur.1977-1984 arası Almanya’da Hannover Üniversitesi Tıp fakültesine bağlı 750 yataklı eğitim hastanesinde Prof.Dr. Mayer BURKDOFF’UN yanında asistanlık, uzmanlık, baş asistanlık, bölüm şefliği görevlerinde bulundu 1985 sonrası devlet hastaneleri ve özel hastanelerde anestezi uzmanı olarak çalıştı. İngilizce ve Almanca bilen Anestezi Uzmanı Dr. Ruhan GÜNGÖRDÜ görev aldığı tüm yerlerde özellikle kulak burun boğaz ameliyatları anestezisi konusunda uzmanlaştı.

Uzm.Dr. Tufan İlhan (Anestezi Uzmanı)
1969 Ankara doğumludur.
1993 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini, 2005 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanlığı’nı bitirdi.
KBB Anestezisi, rejyonel anestezi ve yoğun bakım konularında bilgi ve tecrübe sahibidir.
İngilizce bilen Dr. Tufan İlhan evli ve bir kız çocuk babasıdır.

Uzm.Dr. Caner Kalaycı (Anestezi Uzmanı)
1971 yılı Uşak doğumludur. 1994 tarihinde İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Pamukkale Üniversite Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reaminasyon AD.’dan uzmanlığını aldıktan sonra İzmir Tire Devlet Hastanesi’nde asestezi uzmanı olarak görev yapmıştır. Yenidoğan, pediyatriki erişkin KBB anestezi ve diğer tüm cerrahi branşlarda genel anestezi ile postoperatif analjezi yönetimi, epidural spinal anestezi ve analjezi, sinir blokları, hasta kontrollü analjezi uygulamaları, yoğun bakım, ağrı polikliniğinde hasta yönetimi, günübirlik hasta yönetimi, pediatrik anestezi ve kardiovasküler cerrahi alanlarında tecrübeleri mevcuttur. Yabancı dil bilen Uzm. Dr. Caner KALAYCI evli ve iki çocuk babasıdır.

Uzm.Dr. Refiye Koşanoğlu (Enfeksiyon Hast.ve Mikrobiyoloji Uzmanı)
Ege Üniversitesi tıp Fakültesi mezunudur. Klinik mikrobiyoloji derneği üyesidir. Uzm. Dr. Olarak kamu ve özel laboratuar deneyimlerinin yanı sıra Trakya üniversitesi hepatit ve AIDS savaşım derneği üyesi olarak çalışmaları mevcuttur. Enfeksiyon hastalıkları ve mikro biyoloji uzmanı Dr. Refiye KOŞANOĞLU İngilizce bilmektedir

Odyolog Özgür Uğurtay (Uzman Odyolog)
2003–2006 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Kulak burun boğaz Anabilim dalı Odyoloji Bölümünde Araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2006 yılında Odyoloji yüksek lisansını tamamladı. Bu süreçte Ses bozuklukları tanı ve tedavisi ile beraber denge bozuklukları tanı ve tedavisi birimlerinde çalışmış, yüksek lisans bitirme tezini ses bozuklukları üzerine yapmıştır. Ses bozuklukları ve denge bozuklukları ile ilgili Yurtiçi ve Yurtdışı birçok seminere katılmıştır. 2007–2011 yılları arasında Coclear İmplant Sektöründe çalışmış, Belçika, İsviçre ve İsveç’te Coclear İmplant üzerine eğitimini tamamlamıştır. Yurtdışında 11 ayrı eğitim programına katılmıştır ve 2010 yılında Coclear implant ile ilgili olarak tüm Avrupa’da geçerli olan “Eğitici” unvanını almıştır. Afrika bölgesi ve Malta’da Cerrah ve Odyologlar’ın eğitiminden sorumlu olarak çalışmıştır.

Opr.Dr. Mehmet Baz (KBB Uzmanı-Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı)
1959 Uşak Eşme Doğumludur.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunudur.1989 yılında Kulak Burun Boğaz İhtisasını tamamladı. İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı olarak çalıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Sağlık Kurumları Yöneticiliği Programını bitirdi. Halen Gediz Üniversitesi İşletme Fakültesinde İşletme mastırı yapmaktadır. The European Academy of Facial Plastic Surgery (Avrupa Fasial Plastik Cerrahi Akademisi) üyesidir. Türkişitder (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları Derneği) genel başkanıdır. (www.turkisitder.org). 1998 yılında Duymer İşitme Merkezlerini kurdu. Halen Türkiye'nin 14 ilinde kendisine ait Genel Merkezi Çiğli olan 19 adet işitme merkezi bulunmaktadır. (www.duymer.com.tr) 2007 yılında İzmir’de Ekol Kulak Burun Boğaz Hastanesi’ni kurdu.(www.ekolkbb.com). Uzmanlık sonrası Barcelona Üniversitesinde Kulak Mikrocerrahisi konusunda eğitim aldı. Almanya'da EUHA'nın (Avrupa İşitme ve Akustik Birliği) Leipzig, Frankfurt ve Nürnberg şehirlerinde düzenlediği İşitme Kayıpları konusundaki çalışmalara katıldı. Avusturya'da Graz Üniversitesi'nde endoskopik sinüs cerrahisinin kurucularından Prof.Dr.H.Stammberger'in yanında endoskopik sinüs cerrahisi eğitim kursunu tamamladı. Bir çok kadavra üzerinde çalıştı. Avrupa’nın etkili üniversitelerinden Hollanda Amsterdam Üniversitesi'nde Prof.Dr. Gilbert Trenite yönetiminde estetik burun cerrahisi konusunda çalışmalarda bulundu. İşitme kayıpları, endoskopik sinüs cerrahisi ve estetik burun cerrahisi ilgi alanlarıdır. İngilizce bilen Dr. Mehmet Baz evli ve iki çocuk babasıdır.

Hasta Bilgilendirme
Kulak Burun Boğaz
Burun Estetiği
Ameliyat Öncesi
Ameliyat Sonrası
Yüz Estetiği
Genç ve güzel bir yüz nasıl olur?
Kimler için uygun?
Ulaşım ve Kroki Instagram Sayfamıza giriş için tıklayınız Blog Sayfamıza giriş için tıklayınız Twitter Sayfamıza giriş için tıklayınız Facebook Sayfamıza giriş için tıklayınız
insan kaynakları
Online randevu almak için tıklayınız
Ekol Sanat Galerisi
Otopark Sorunumuz Yoktur
7/24 Acil Hizmeti Nöbetçi Doktor