Doç. Dr. Ayhan Karaköse

Doç. Dr. Ayhan Karaköse

(ÜROLOJİ)

Doç. Dr. Ayhan Karaköse

Doç. Dr. Ayhan Karaköse 2004 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2010 yılında Uzmanlık eğitimini tamamlayarak üroloji uzmanı oldu. 2012 yılında yardımcı doçent, 2015 yılında ise  Doçent oldu. 2008 yılında GATA Laparoskopi Kursu ve Gazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi Laparoskopi Kursuna katıldı. 2010 yılında Dr. Sadi Konuk Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinde  3 ay süreli, laparoskopi ve robotik cerrahi eğitimi aldı. Almanya Aguste Victoria Hospital’da Holmium Lazer Enucleation of the Prostate (HOLEP) eğitimi aldı.

İlgi Alanları:

 

Laparoskopik Böbrek Kanseri, Böbrek Kistleri, Böbrek Kanal Darlığı Ameliyatları, Holmium Lazerle Kapalı (Perkütan/Fleksible-RIRS) Böbrek Taşı Ameliyatı, Lazerle Endoskopik Üreter Taşı Ameliyatı.

 

Kapalı Mesane Kanseri Ameliyatı (TUR-M), Radikal Sistektomi İleal Mesane (Yapay Mesane) Ameliyatı, Lazerle Kapalı Mesane Kanseri ve Mesane Taşı Ameliyatları.

 

Laparoskopik Prostat Kanseri Ameliyatı. Endoskopik Prostat Tedavisi (laser ve plazma kinetik teknoloji ile prostat tedavisi, TUR-P, TURİS, BiVAP, HOLEP).

 

Testis Kanseri Tedavileri, İdrar Kaçırma Tedavileri, Varikosel ve İnfertelite Tedavileri, İnmemiş Testis, Hipospdias (Peygamber Sünneti), Sünnet.

 

Sertleşme probleminde (iktidarsızlık) tek parçalı, iki parçalı, üç parçalı enine – boyuna büyüyen Penil Protez İmplantasyonu (mutluluk çubuğu).

 

Şu anda aktif olarak yaptığı çalışmalar:

Metastatik Hormona Duyarlı Prostat Kanserli (mHSPC) Gönüllülerde Androjen Deprivasyon Tedavisi (ADT) Karsısında Apalutamid ile ADT Kombinasyon Tedavisinin Arastırıldığı Randomize, Plasebo Kontrollü, Çift Kör Faz 3 Çalısma”,

Yüksek Riskli Lokalize veya Lokal Olarak Ilerlemis Prostat Kanseri Olup Primer Radyasyon Terapisi ileTedavi Almakta Olan Hastalarda JNJ-56021927’nin Arastırıldığı Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Faz 3 Çalısma. (ATLAS Çalısması protokol: 56021927PCR3003),

Tedavi Edilmemis Lokal İleri veya Metastatik Ürotelyal Karsinomlu Hastalarda Monoterapi Olarak Veya Platin Bazli Kemoterapi Ile Kombinasyon Halinde Atezolizumab (Antipd-L1 Antikoru)ın Arastırıldıgı Faz III, Çok Merkezli, Randomize, Plasebo Kontrollü Çalısma, WO30070,

İleri evre Ürotelyal Karsinomda Kemoterapiye Kıyasla Kemoterapi ile Birlikte veya Tek Basına Pembrolizumabın Degerlendirildigi Faz III, Randomize, Kontrollü çalışmalarda araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

Araştırma alanları içerisinde Endoüroloji,  Üroonkoloji,  Kadın Ürolojisi ve Pediatrik Üroloji  yer almaktadır. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan 26 adet makale, ulusal dergilerde yayınlanan 31 adet makale, ulusal kongrelerde yayınlanan 42 adet sözel ve poster sunu, uluslararası kongrelerde yayınlanan 24 adet sözel ve poster sunu ve 2  adet kitap bölüm yazarlığı bulunmaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve iki erkek  çocuk babasıdır.