İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde radyoloji ihtisası yaptı. Yurtiçi ve Yurtdışında çeşitli seminer ve kurlara katıldı. Çok sayıda Yurtiçi ve Yurtdışı yayını mevcuttur. Türk Radyoloji Derneği, TMRD Derneği ve ESR (European Society of Radiology) üyesidir. Uzm. Dr. Mehmet Hakan Pıçak iyi derecede İngilizce bilmektedir.

 

İlgi Alanları:

Diagnostik:

 • Röntgen, Ultrasonografi ve Doppler
 • düzey ultrason
 • MR ve Tomografi

Girişimsel Radyolojik İşlemler:

Variköz yetmezlikte endovenöz Lazer veya RF ile Ablasyon

 • İnce iğne ve Trucut biyopsiler
 • Ağrı Tedavileri(Transforaminal,epidural,faset vb. enjeksiyonlar)
 • Eklem enjeksiyonları (Diz,kalça omuz)(Steroid,PRP,ozon vb)
 • Bel ve boyun fıtığında İntradiskal girişimler (Ozon ve Lazer), Selektif sinir blokları
 • Ağrı tedavisi amaçlı sinir blokajları

Üye Olunan Topluluklar

 • Türk Radyoloji Derneği
 • Türk Manyetik Resonans Derneği
 • European Society of Radiology
 • Radiological Society of North America