İzmir Atatürk Lisesi'ni takiben Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirmiştir.. 9 Eylül Üniversitesi'nde KBB ve Baş Boyun Cerrahisi ihtisası yapmıştır. 9 Eylül Üniversitesi KBB Anabilimdalında Uyku Apnesi ve Horlama ile ilgili olarak çok geniş sayıda hasta üzerinde çalışmış ve tezini bu konu üzerinde hazırlamıştır. Avrupa Fasial Plastik Cerrahi Akademisi üyesidir. Hollanda'da Amsterdam Üniversitesinde Prof. Dr. Gilbert TRENITE yönetiminde Estetik Burun Cerrahisi konusunda çalışmalarda bulundu. Amerika da SanDiego ve Hollywood da Amerikan Fasial Plastik Cerrahi Akademisinde yüz güzelleştirme ve gençleştirme konusunda çalıştı. Yüz germe, endoskopik kaş kaldırma, alt ve üst göz kapağı cerrahisi ile ilgili teorik ve cerrahi eğitim aldı. Amerikan Fasial Plastik Cerrahi Derneği'nin , Güney Amerika – Portoriko'da yapılan eğitimlerine katıldı Küba'da (Havana) Vietnam'da (Saıgon ve Hanoi) ve Kamboçya'da (Siem Reap) Meslektaşlarıyla, çalışma, hastanelerini ziyaret etme ve fikir alışverişinde bulunma fırsatı oldu. Avusturya'da Graz Üniversitesinde endoskopik sinüs cerrahisinin kurucularından Prof.Dr. H.Stammberger'in yanında endoskopik sinüs cerrahisi konusunda teorik ve cerrahi ayrıca kadavra çalışmalarında bulundu. İngilizce bilen Opr. Dr. Cem KARAS, Ekol KBB Hastanesinin kurulduğu 2006 yılında kurucu kadrodadır. Bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir. Hastanenin Mesul Müdürü 'dür. Çocukluk çağı KBB hastalıkları, Radyofrekans ile GENİZ ETİ ve BADEMCİK operasyonları Estetik BURUN ve YÜZ cerrahisi, KEPÇE KULAK, GÖZKAPAĞI ESTETİĞİ Endoskopik SİNUS cerrahisi-Sinus Hastalıkları Uyku apnesi ve HORLAMA cerrahisi TROİD-GUATR hastalıkları ve cerrahisi Boyun ve Tümör Cerrahisi ilgi alanlarıdır.

free prescription drug cards softballspa.com manufacturer coupons for prescription drugs
side effects viagra viagra for sale uk effects of viagra on women
discount card for prescription drugs link cialis discount coupon
nimodipine traumatic subarachnoid hemorrhage blog.pragmos.it nimodipine dose
oceane blog.toolroom.at ocean
tadalafil 20 mg mazsoft.com tadalafil 20mg tablets
imodium plus go imodium vaikutus alkaa
sildenafil sandoz dotnetblogengine.net sildenafil citrate